طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

توجه!!!

- متقاضی محترم، لطفا با مطالعه دقیق شرایط درخواست گواهینامه، نسبت به تکمیل فرم اقدام فرمایید، پس از ارسال درخواست ویرایش اطلاعات امکان پذیر نمی باشد.

- پس از تکمیل فرم و تایید گزینه تعهدنامه، سامانه به شما کدپیگیری خواهد داد.خواهشمند است،در حفظ و نگهداری کد پیگیری خود کوشا باشید.

- تکمیل و ارائه این پرسشنامه و داشتن گواهینامه مدیریت حرفه ای هیچ گونه حقی جهت ارتقاء و انتصاب افراد به پست های مدیریتی ایجاد نمی کند و تنها یکی از شروط تصدی سمت های مدیریتی می باشد.

کلیه موارد مندرج در فرم ثبت نام باید تکمیل گردد، در غیر این صورت فرم ناقص ذخیره نمی گردد.

هرگونه ارتباط با شما، از طریق کدپیگیری میسر خواهد بود.

فرم ثبت نام

اطلاعات فردی
* لطفا انتخاب کنید متقاضی چه گواهی نامه ای هستید
*
*
*
*
تا تاریخ 98/12/29 برای گواهینامه پایه، 45 سال و کمتر، گواهینامه میانی:47 سال و کمتر ، گواهینامه ارشد، 50 سال و کمتر باید داشته باشید.
*
*
*
*
*
اطلاعات تحصیلی
*
*
*
*
*
*
اطلاعات شغلی
* لطفا نام معاونت خود را وارد کنید
* لطفا محل خدمت خود را وارد کنید
* صرفا همکاران رسمی و پیمانی مجاز به ثبت نام می باشند.
*
*
*

* = ضروری