طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

 
 هزینه شرکت در دوره شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی چقدر می باشد؟
در حال حاضر هزینه شرکت در کانون ارزیابی شایستگی های مدیریتی یک میلیون تومان است.
 زمان برگزاری آزمون های مربوط به ارزیابی شایستگی های عمومی چقدر می باشد؟
یک روز کاری( 8 صبح تا 5 بعدازظهر)
 پس از تکمیل فرم دریافت گواهینامه مدیریت حرفه ای آیا اطلاع رسانی در خصوص بررسی فرم اینجانب صورت می‌پذیرد یا خیر؟ تا چه مدت باید منتظر بمانم؟

اطلاعات متقاضیان،به صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی مشخصی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت و وضعیت شما در پروفایل ایجاد شده به‌روز رسانی خواهد شد و ضمن ارسال اطلاعیه های عمومی شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت از وضعیت خود اطلاع حاصل فرمائید.