طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی

همکاران عزیز و گرامی سازمان بنادر و دریانوردی

از سال‌های اولیه مسئولیتم در سازمان بنادر و دریانوردی همواره این دغدغه را داشتم که چگونه می‌توانم به شیوه‌ای نظام‌مند و قانون مدار استعدادهای انسانی پنهان در خانواده بزرگ بنادر و دریانوردی  را شناسایی و مسئولیت‌های کلیدی‌تر و مهم‌تری را به آنان بسپارم‌.

باور دارم که سرمایه انسانی  به ویژه جوانان مستعد، با انگیزه و متعهد اگر هوشمندانه پرورش یابند، ذخیره گران‌بهایی برای آینده مدیریتی سازمان خواهند بود و می‌توانند آرمان‌ها و اهداف والای سازمان را محقق نمایند.

اکنون که به همت معاونین و مدیران  محترم سازمان بنادر و دریانوردی، زیرساخت‌های قانونی، اطلاعاتی و اجرایی لازم برای تحقق این امر فراهم شده است از  همکاران عزیزی که در خود استعداد، تعهد و اراده قوی برای پرورش در مسیر تبدیل شدن به مدیران موفق آینده می‌بینند، دعوت می‌کنم تا با حضور در طرح " شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها ی عمومی" و سپری نمودن مراحل علمی پیش‌بینی شده ، خود را  جهت ساختن سرمایه  ارزشمند مدیریتی برای آینده سازمان بنادر و دریانوردی آماده کنند.

                                                                                                                                                                                 محمد راستاد 

                                                                                                                                                                                مدیرعامل  سازمان

صفحه نخست1

فراخوان

 «اطلاعیه»

به  اطلاع همکاران رسمی و پیمانی محترم می رساند؛ با توجه به اینکه مصوبه شماره 226725 تاریخ 1398/04/31  مبنی بر تعیین حداکثر سن 45 سال برای دریافت گواهینامه شایستگی عمومی مدیریتی سطح پایه، حداکثر 47 سال برای  دریافت گواهینامه شایستگی عمومی مدیریتی سطح میانی،حداکثر سن 50 سال برای دریافت گواهینامه شایستگی عمومی مدیریتی سطح ارشد و  مصوبه شماره 1351824 تاریخ 1396/05/30 مبنی بر بهره مندی از توانمندی زنان و جوانان مستعد جهت تصدی پست های مدیریتی با شرایط خاص شورای عالی اداری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، محدودیت های مربوط به شرط سنی جهت شرکت در طرح کانون ارزیابی از میان برداشته شده است .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 «سومین فراخوان ثبت نام»

به  اطلاع همکاران رسمی و پیمانی محترم می رساند؛ ثبت نام سومین دوره شناسایی،  ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی  مدیریتی به منظور ارزیابی کارکنان و دریافت گواهینامه شایستگی عمومی مدیریتی از تاریخ 1399/11/25 شروع و در تاریخ1398/12/05 پایان می پذیرد .کلیه همکاران واجد شرایط می توانند با مراجعه به منوی راهنما و مطالعه شرایط ،  نسبت به ثبت نام در این طرح از طریق منوی «ثبت نام» اقدام نمایند.

«توجه مهم»

*داشتن گواهینامه مدیریت حرفه ای هیچ گونه حقی جهت ارتقاء و انتصاب افراد به پست های مدیریتی ایجاد نمی کند.

     افراد واجد شرایط براساس اولویت بندی در دوره های زمانی مختلف به کانون ارزیابی معرفی خواهند شد.

 

........................................................................................................................................................................................................

«تمدید مهلت ثبت نام» 

با توجه به سپری شدن مهلت تعیین شده  جهت ثبت نام و درخواست عده کثیری از همکاران ستاد و بنادر مبنی بر تمدید مدت فوق، امکان ثبت نام در سامانه تا تاریخ 1399/06/31فراهم گردیده است.

از کلیه همکاران دعوت می گردد،  با توجه به شرط محدودیت سنی برای دریافت گواهینامه، در فرصت باقیمانده اقدام نمایند. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«تمدید مهلت ثبت نام»

با توجه به سپری شدن مهلت تعیین شده  جهت ثبت نام  و درخواست عده کثیری از همکاران ستاد و بنادر مبنی بر تمدید مدت فوق، امکان ثبت نام در سامانه تا تاریخ 1398/11/30 فراهم گردیده است.

 «توجه مهم»

از کلیه همکاران دعوت می گردد با توجه به محدودیت سنی برای دریافت گواهینامه در فرصت باقیمانده اقدام نمایند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«فراخوان ثبت نام»

به  اطلاع همکاران رسمی و پیمانی محترم می رساند؛ ثبت نام اولین دوره شناسایی،  ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی  نیروی انسانی به منظور ارزیابی کارکنان و دریافت گواهینامه در سطوح مدیریت پایه و میانی از تاریخ 1398/10/10 شروع و در تاریخ1398/11/10 پایان می پذیرد .کلیه همکاران واجد شرایط می توانند با مراجعه به منوی راهنما و مطالعه شرایط ،  نسبت به ثبت نام در این طرح از طریق منوی «ثبت نام» اقدام نمایند.

«توجه مهم»

 *داشتن گواهینامه مدیریت حرفه ای هیچ گونه حقی جهت ارتقاء و انتصاب افراد به پست های مدیریتی ایجاد نمی کند و تنها یکی از شروط تصدی سمت های مدیریتی می باشد.

      افراد واجد شرایط براساس اولویت در دوره های زمانی مختلف به کانون ارزیابی معرفی خواهند شد.